Skadeförebygg

Skadeförebygg

Många försäkringsärenden hade helt kunnat undvikas om skadeförebyggande åtgärder varit en del av den löpande verksamheten. Vi hjälper dig att anpassa dina arbetssätt och rutiner så att skadeförebygg blir ett naturligt inslag i din verksamhet. Det behöver inte vara krångligt och svårt att arbeta skadeförebyggande – några sunda vanor och effektiva verktyg tar dig långt.

Kontakta oss så berättar vi mer.

Skadeförebyggande underhåll

Kan vara att:

  • Planera för service
  • Hitta, och minska, risker
  • Göra regelbundna inspektioner
  • Åtgärda små fel innan de blir skador
  • Laga små skador direkt
  • Ha rutiner för dokumentation
  • Investera i effektiva verktyg
Scroll to Top