Skadegranskning med erfarenhetsåterföring

Skadegranskning med erfarenhetsåterföring

När en skada har inträffat hjälper vi dig att bedöma dess omfattning samt vilka reparationer och andra åtgärder som är nödvändiga. 

Men vi går också ett steg längre. Genom ett aktivt arbete med kunskaps- och erfarenhetsåterföring kan vi hjälpa dig att dra lärdom av skador. Både dina och andras. Vi använder sedan insikterna för att förebygga skador i din verksamhet.

Kontakta oss eller läs mer om hur vi arbetar med skadeförebygg.

Scroll to Top